Reference : Vzorová sada podpůrných nástrojů pro učitele
E-prints/Working papers : Already available on another site
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/43187
Vzorová sada podpůrných nástrojů pro učitele
-
[en] Modular support toolkit for teachers
Scheuer, Claude mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
Heck, Sandra mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
27-Apr-2020
University of Luxembourg
44
No
Esch-Alzette
Luxembourg
[en] motor competence ; support toolkit ; children ; teacher ; promotion ; assessment
[en] V rámci projektu BMC-EU (Základní pohybové kompetence v Evropě) byl na základě koncepce základních pohybových kompetencí a výsledků sběru dat vytvořen rámec podpory a vzorová sada nástrojů (výsledek první fáze projektu – intelektuální výstup 3). Účelem této sady je nabídnout variabilní přístup k metodice tělesné výchovy.

V první fázi projektu byl vytvořen podpůrný rámec pro diagnostiku základních pohybových kompetencí žáků, jejich silných a slabých stránek z pohledu základních pohybových způsobilostí. Na základě tohoto rámce byly vyvinuty podklady ve formě vzorové podpůrné sady (didaktických) materiálů, připravených k implementaci v konkrétních vzdělávacích situacích, jejichž účelem je rozvoj základních pohybových kompetencí diagnostikovaných žáků.

Vzorová podpůrná sada nástrojů obsahuje pokyny pro interpretaci výsledků testů MOBAK (Motorische Basiskompetenzen), podpůrný rámec MOBAK, glosář a vzorovou podpůrnou sadu nástrojů s materiály pro učitele tělesné výchovy ve formě karet MOBAK. Karty MOBAK popisují činnosti a aktivity dle principů variace (rozličnosti podnětů) a jsou založeny na přístupu orientovaném na kompetence.
Department of Education and Social Work (DESW) - Institute for Teaching and Learning
European Commission - EC - Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017
Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/43187
10.5281/zenodo.3768290
https://zenodo.org/record/3768290

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_CZECH.pdfPublisher postprint3.22 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.