Reference : Toolkit voor de training van docenten
E-prints/Working papers : Already available on another site
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/43048
Toolkit voor de training van docenten
Dutch
[en] Teacher training toolkit
Scheuer, Claude mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
Heck, Sandra mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
27-Apr-2020
University of Luxembourg
17
No
Esch-Alzette
Luxembourg
[en] motor competence ; children ; teacher ; promotion ; assessment
[en] In het kader van het BMC-EU project (Basismotorische competenties in Europa) heeft men op basis van het concept van basismotorische competenties (BMC-EU intellectuele output), een toolkit voor de training van docenten ontwikkeld met daarbij een bijbehorende gebruikershandleiding. Het doel van deze toolkit is voornamelijk om op het niveau van de reguliere lessen lichamelijke opvoeding aanpassingen te initiëren die van toepassing zijn op de inhoud en methoden in de lichamelijke opvoeding.

De training voor docenten is opgedeeld in een praktisch en theoretisch deel. Allereerst worden leraren vertrouwd gemaakt met het MOBAK concept, de meting, testprocedure, de gegevensverwerking en evaluatie, evenals met de interpretatie van de testresultaten. In een tweede deel leren ze hoe ze van de diagnose van de basismotorische competenties van studenten en de sterke en zwakke punten die bij de beoordeling zijn geïdentificeerd, kunnen komen tot concrete interventies. Dit kan door het MOBAK kader en de bijbehorende hand-outs te gebruiken in de vorm van een modulaire ondersteunende toolkit. Deze toolkit kan ingezet worden in concrete onderwijssituaties om kinderen met aanvullende behoeften in basismotorische competenties te ondersteunen.

Aangezien de training voor docenten de uitvoering van de toolkit voor de brede motorische ontwikkeling (Scheuer & Heck, 2020), gebaseerd op het MOBAK-concept en meting (Herrmann, 2018), wil ondersteunen en vergemakkelijken, wordt in dit document verwezen naar de ondersteunende toolkit en de MOBAK-testhandleiding.
Department of Education and Social Work (DESW) - Institute for Teaching and Learning
European Commission - Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017
Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/43048
10.5281/zenodo.3770328
https://zenodo.org/record/3770328

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_DUTCH.pdfPublisher postprint1.05 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.