Reference : Toolkit voor de brede motorische ontwikkeling
E-prints/Working papers : Already available on another site
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/43188
Toolkit voor de brede motorische ontwikkeling
Dutch
[en] Modular support toolkit for teachers
Scheuer, Claude mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
Heck, Sandra mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
27-Apr-2020
University of Luxembourg
47
No
Esch-Alzette
Luxembourg
[en] motor competence ; support toolkit ; children ; teacher ; promotion ; assessment
[en] In het kader van het BMC-EU-project (Basismotorische competentie in Europa) is een toolkit voor de training van docenten en een toolkit voor de brede motorische ontwikkeling ontwikkeld. Dit is ontwikkeld op basis van het concept basismotorische competenties en de resultaten van de gegevensverzameling in fase 1 van het project als onderdeel van intellectuele output 3. Het doel van deze toolkit is om de inhoud en methoden van de reguliere lessen lichamelijke opvoeding aan te passen aan de (motorische) behoeften van de kinderen.

In een eerste stap is het hulpaanbod ontwikkeld. Dit is ontwikkeld op basis van de diagnose van de motorische basiscompetenties van de kinderen en de sterke en zwakke punten die bij de beoordeling zijn geïdentificeerd. Dit vormde het raamwerk voor de ondersteunende hand-outs in deze toolkit. De toolkit kan direct geïmplementeerd worden in concrete onderwijssituaties. Kinderen met aanvullende behoeften in basismotorische competenties kunnen hiermee worden ondersteund.

De toolkit bevat verschillende onderdelen:

- Richtlijnen voor de interpretatie van MOBAK-testresultaten (Motorische Basiskompetenzen; Duits voor basismotorische competenties).
- De MOBAK-toolkit.
- Een verklarende woordenlijst.
- De modulaire supporttoolkit met materiaal voor leraren lichamelijke opvoeding in de vorm van MOBAK activiteiten-kaarten.
- MOBAK-activiteitenkaarten gebaseerd op variatieprincipes en op een competentiegerichte aanpak.
Department of Education and Social Work (DESW) - Institute for Teaching and Learning
European Commission - Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017
Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/43188
10.5281/zenodo.3768092
https://zenodo.org/record/3768092

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_DUTCH.pdfPublisher postprint3.55 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.