Reference : Pagalbinis vadovas mokytojams
E-prints/Working papers : Already available on another site
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/42979
Pagalbinis vadovas mokytojams
-
[en] Modular support toolkit for teachers
Scheuer, Claude mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
Heck, Sandra mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
15-Apr-2020
University of Luxembourg
46
No
Esch-Alzette
Luxembourg
[en] motor competence ; support toolkit ; children ; teacher ; promotion ; assessment
[en] Vykdant BMC-EU projektą (Pagrindinės motorinės kompetencijos Europoje), buvo sukurta naudojimosi pagalbos ir pagalbos priemonių rinkinys, pagrįstas pagrindinių motorinių kompetencijų koncepcija ir duomenų rinkimo rezultatais pirmame projekto etape, ir kuris yra dalis trečio intelektinio produkto. Šiuo priemonių rinkiniu siekiama paskatinti jį įgyvendinti, ypatingai per reguliarias fizinio ugdymo pamokas, adaptuojant prie fizinio ugdymo mokymo turinio ir metodų.

Pirmame etape buvo sukurta pagalbos sistema, skirta mokinių pagrindinių motorinių kompetencijų įvertinimui ir siekiant įvertinimo metu nustatyti stipriosioms ir silpnosioms pusėms. Remiantis šia sistema, buvo sukurti pagalbos priemonių rinkiniai, paruošti diegti konkrečiose ugdymo situacijose, kad būtų naudingi mokiniams, kuriems reikia pagalbos vystant pagrindinius motorinius įgūdžius.

Pagalbos priemonių rinkinį sudaro MOBAK (pagrindinės motorinės kompetencijos) testų rezultatų aiškinimo gairės, MOBAK paramos sistema, žodynėlis, taip pat pagalbos priemonių rinkinys, apimantis priemones fizinio ugdymo mokytojams, MOBAK užduočių aprašymo kortelės ir MOBAK veiklų kortelės su fizinių veiklų variacijomis, remiantis į kompetenciją orientuotu požiūriu.
Department of Education and Social Work (DESW) - Institute for Teaching and Learning
European Commission - Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017
Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/42979
10.5281/zenodo.3753210
https://zenodo.org/record/3753210

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_LITHUANIA.pdfPublisher postprint3.05 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.