Reference : Sada nástrojů pro školení učitelů
E-prints/Working papers : Already available on another site
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/43046
Sada nástrojů pro školení učitelů
-
[en] Teacher training toolkit
Scheuer, Claude mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
Heck, Sandra mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
27-Apr-2020
University of Luxembourg
16
No
Esch-Alzette
Luxembourg
[en] motor competence ; children ; teacher ; promotion ; assessment
[en] V rámci projektu BMC-EU (Základní pohybové kompetence v Evropě) byla vyvinuta sada nástrojů pro školení učitelů, skládající se z koncepce školení učitelů a doprovodné uživatelské příručky (intelektuální výstup BMC-EU 4) za účelem podpory implementace modulární podpůrné sady nástrojů na základě konceptu základních pohybových kompetencí (intelektuální výstup BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 2020). Cílem této podpůrné sady nástrojů je zavedení do praxe především na úrovni pravidelných hodin tělesné výchovy tak, aby bylo možno začít s přizpůsobováním obsahu a metod výuky tělesné výchovy.

Sada nástrojů pro školení učitelů obsahuje materiály pro realizaci školení rozdělené do teoretické a praktické části. V první části jsou učitelé seznámeni s konceptem MOBAK, měřením, testovacím postupem, zpracováním a vyhodnocováním dat a s interpretací výsledků testů. Ve druhé části se naučí, jak dospět od diagnostiky základních pohybových kompetencí studentů a od silných a slabých stránek identifikovaných při hodnocení k tomu, jak konkrétně zasáhnout pomocí podpůrného rámce MOBAK a doprovodných podpůrných materiálů ve formě modulární podpůrné sady nástrojů, která je připravena k zavádění do praxe v konkrétních vzdělávacích situacích za účelem podpory studentů s dalšími potřebami v základních pohybových kompetencích.

Vzhledem k tomu, že sada nástrojů pro školení učitelů má za cíl podporovat a usnadňovat implementaci Modulární podpůrné sady pro učitele (Scheuer & Heck, 2020) založenou na konceptu a měření MOBAK (Herrmann, 2018), v celém tomto dokumentu se na podpůrnou sadu nástrojů a na testovací příručku MOBAK odkazuje.
Department of Education and Social Work (DESW) - Institute for Teaching and Learning
European Commission - Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017
Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/43046
10.5281/zenodo.3770183
https://zenodo.org/record/3770183

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_CZECH.pdfPublisher postprint1.08 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.