Reference : Herinneren in een (eens) verdeeld Europa. Consistentie en veranderlijkheid in getuige...
Scientific journals : Article
Arts & humanities : History
http://hdl.handle.net/10993/42998
Herinneren in een (eens) verdeeld Europa. Consistentie en veranderlijkheid in getuigenissen van oud-strijders
Dutch
[en] Remembering in a (once) divided Europe. Consistency and changeability in ex-combatant testimonials
Venken, Machteld mailto [Universit├Ąt Wien]
2014
Revue Belge de Philologie et d'Histoire
Fondation universitaire
92
Mondelinge Geschiedenis en Collectieve Herinnering
527-544
Yes (verified by ORBilu)
0035-0818
2295-9068
Bruxelles
Belgium
[en] Europe ; Military ; Memories
Researchers ; Professionals ; Students ; General public ; Others
http://hdl.handle.net/10993/42998

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.