Reference : De gevolgen van de restkracht bij een paalfundering
Scientific journals : Article
Engineering, computing & technology : Civil engineering
Computational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/34051
De gevolgen van de restkracht bij een paalfundering
Dutch
[en] The consequence of the residual force at a pile foundation
Rica, Shilton mailto [University of Luxembourg > Faculty of Science, Technology and Communication (FSTC) > Engineering Research Unit >]
Van Baars, Stefan mailto [University of Luxembourg > Faculty of Science, Technology and Communication (FSTC) > Engineering Research Unit >]
Mar-2018
Geotechniek
Educom
Maart
20-26
Yes
National
1386-2758
Rotterdam
Netherlands
[en] Pile foundation ; bearing capacity ; residual force ; Influence zone
[en] Alhoewel de funderingspaal al lang in gebruik is, is de bepaling van de draagkracht nog steeds een complexe zaak. Uit een verzameling eerder gemaakte veldproeven, die in Nederland, Belgiƫ en Frankrijk waren uitgevoerd, werd de conclusie getrokken dat het berekende puntdraagvermogen, per 2017, met 30% gereduceerd moest worden. Bij deze proeven werd verondersteld dat de spanningen op de onbelaste paal na installatie kunnen worden verwaarloosd, en daarmee ook de resulterende restkracht in de paal. Uit andere veldproeven genoemd in de wetenschappelijke literatuur, blijkt echter dat deze restkracht niet te verwaarlozen is. Numerieke berekeningen uit deze publicatie ondersteunen deze conclusie. Deze verwaarlozing leidt nu tot een te klein puntdraagvermogen, en een te groot schachtdraagvermogen.
Naast het probleem van de verwaarlozing van de restkracht speelt er nog een belangrijk probleem: de gehanteerde invloedszone bij de methode Koppejan is gebaseerd op een destijds aangenomen bezwijkmechanisme, die volgens numerieke berekeningen uit deze publicatie onjuist is. Dit leidt tot nog meer onnauwkeurigheden.
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/10993/34051
https://www.vakbladgeotechniek.nl/

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Limited access
2018 pile bearing Geotechniek_Mrt2018.pdfArticle Residual force and pile bearingcapacity [in Dutch]Publisher postprint1.98 MBRequest a copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.