Reference : Å snakke 'pedagogikk' til 'education': Internasjonalisering og problemet med konseptu...
Scientific journals : Article
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
http://hdl.handle.net/10993/7831
Å snakke 'pedagogikk' til 'education': Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i studiet av pedagogikk.
-
Biesta, Gert mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Languages, Culture, Media and Identities (LCMI) >]
2013
Norsk Pedagogisk Tidskrift
Universitetsforlaget
97
3
172-184
Yes
International
1504-2987
0029-2052
Oslo
Norway
[en] pedagogikk ; education ; comparative education
[en] I lys av internasjonaliseringen av den anglo-amerikanske konstruksjonen av feltet «education», presenterer og diskuterer artikkelen problemet med konseptuell hegemoni i pedagogisk forskning. Ved å drøfte forskjellen mellom den engelskspråklige konstruksjonen «education» og den tyskspråklige konstruksjonen «Pädagogik», viser artikkelen hvordan en monokulturell tilnærming til pedagogikk – ved å ødelegge viktige og levedyktige alternativer – står i fare for å gjøre feltet meget sårbart. I forsøket på å gjøre distinksjonen mellom de to konstruksjonene tydelig, er det i oversettelsen av artikkelen systematisk benyttet begrepet «education» og kombinasjoner med «education» i tilknytning til den anglo-amerikanske konstruksjonen. «Pädagogik» og tyskspråklige begrep er brukt i tilknytning til den kontinentale konstruksjonen. Ellers er begrepene «pedagogikk» og «pedagogisk» brukt.
http://hdl.handle.net/10993/7831
http://www.idunn.no/ts/npt/2013/03/aa_snakke_pedagogikk_tileducation_-_internasjonaliseri

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Limited access
4 PUB Gert_Biesta NPT 2013.pdfPublisher postprint156.97 kBRequest a copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.