Reference : De betekenis van John Deweys ken- en wetenschapstheorie voor de (theoretische) peda...
Scientific journals : Article
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
http://hdl.handle.net/10993/6802
De betekenis van John Deweys ken- en wetenschapstheorie voor de (theoretische) pedagogiek.
Dutch
Biesta, Gert mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Languages, Culture, Media and Identities (LCMI) >]
Miedema, S. [> >]
1987
Pedagogische Verhandelingen: Tijdschrift voor Wijsgerige en Historische Pedagogiek
10
2
96-106
Yes
0168-0900
http://hdl.handle.net/10993/6802

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.