Reference : Nástroj pre školenie učiteľov
E-prints/Working papers : Already available on another site
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/43044
Nástroj pre školenie učiteľov
-
[en] Teacher training toolkit
Scheuer, Claude mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
Heck, Sandra mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
27-Apr-2020
University of Luxembourg
17
No
Esch-Alzette
Luxembourg
[en] motor competence ; children ; teacher ; promotion ; assessment
[en] V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol vytvorený súbor nástrojov odbornej prípravy učiteľov pozostávajúci z koncepcie odbornej prípravy učiteľov so sprievodným návodom na použitie (intelektuálny výstup BMC-EU 4), s cieľom podporiť využitie podporného metodického materiálu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií (intelektuálny výstup BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 2020). Cieľom tohto podporného materiálu je iniciovať na úrovni pravidelných hodín telesnej a športovej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej a športovej výchovy.

Nástroj pre školenie učiteľov obsahuje materiály na realizáciu školení učiteľov štruktúrovaných v teoretickej a praktickej časti. V prvom kroku sú učitelia oboznámení s koncepciou MOBAK, meraním, testovacím postupom, spracovaním a vyhodnotením údajov, ako aj s interpretáciou výsledkov testov. V druhej časti sa naučia, ako získať informácie z diagnostiky základných pohybových kompetencií žiakov a ich silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení. Tiež sa naučia pracovať s pomocou podporného rámca MOBAK a sprievodných podporných nástrojov vo forme podpornej metodickej príručky, pripravenej na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu žiakov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách.

Keďže cieľom súboru nástrojov prípravy učiteľov je podporiť a uľahčiť implementáciu metodickej príručky pre učiteľov (Scheuer & Heck, 2020) založenej na koncepte a meraní MOBAK (Herrmann, 2018), odkaz na podpornú metodickú príručku MOBAK je uvedený v tomto dokumente.
Department of Education and Social Work (DESW) - Institute for Teaching and Learning
European Commission - Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017
Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/43044
10.5281/zenodo.3770066
https://zenodo.org/record/3770066

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_SLOVAK.pdfPublisher postprint1.08 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.