Reference : Deklarace práv člověka a občana z roku 1789; Francie-ústavní systém; Odlišná stanovis...
Parts of books : Contribution to encyclopedias, dictionaries...
Law, criminology & political science : Public law
http://hdl.handle.net/10993/19630
Deklarace práv člověka a občana z roku 1789; Francie-ústavní systém; Odlišná stanoviska; Ústavně konformní výklad; Vztah ústavního práva a mezinárodního práva veřejného; Rozhodnutí Marbury v. Madison
-
[en] Declaration of the Rights of the Man and Citizen; French Constitutional Legal System; Dissenting Opinions;Principle of Consistent Interpretation; Relations between Constitutional and Public International Law; Decision Marbury v. Madison
Lickova, Magdalena mailto [University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Law Research Unit >]
Oct-2007
Encyklopedie ústavního práva
[en] Encyclopedia of Constitutional Law
Klíma
Wolters Kluwer ČR (Aspi)
No
978-80-7357-295-2
Prague
Czech Republic
http://hdl.handle.net/10993/19630

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.