Reference : Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic členských států Evropské unie a jejich v...
Parts of books : Contribution to collective works
Law, criminology & political science : European & international law
http://hdl.handle.net/10993/19594
Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic členských států Evropské unie a jejich vztah ke komunitárnímu právu
-
[en] EU Law and Bilateral Investment Treaties of the EU Member States
Lickova, Magdalena mailto [University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Law Research Unit >]
2009
Od kodifikace mezinarodniho prava k jeho fragmentaci
[en] From the Codification of International Law towards Its Fragmentation
Ceska spolecnost pro mezinarodni pravo (Czech Society for International Law)
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta
Akta z II. cesko-slovenskeho mezinarodnepravniho symposia, Česká společnost pro mezinárodní právo
233-243
No
978-80-904209-1-5
Prague
Czech Republic
http://hdl.handle.net/10993/19594
http://www.pfuk-shop.cz/shop_PRF/e-products.nsf/d518191a510a4d20c125679e0034a674/0c55641c68f4f4b1c12575ca004c1228?OpenDocument

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.