Reference : Vad är det för mening med livslångt lärande inte har någon mening? Från en lärande ek...
Scientific journals : Article
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
http://hdl.handle.net/10993/12709
Vad är det för mening med livslångt lärande inte har någon mening? Från en lärande ekonomi till den lärande demokratin
Swedish
Biesta, Gert mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Languages, Culture, Media and Identities (LCMI) >]
2006
Nät och bildning.Tidskrift för folkbildningens flexibla lärande
3
No
International
Sweden
http://hdl.handle.net/10993/12709
http://www.cfl.se/natochbildning/html/nr_3_06/vad_ar_det_for_mening.htm

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.