Article for a general audience (Diverse speeches and writings)
D’Aarbechtsgediechtnes an d’Léiere bei Kanner
Engel de Abreu, Pascale
2011
 

Files


Full Text
AG_Brochure Engel-Abreut.pdf
Publisher postprint (520.88 kB)
Download

All documents in ORBilu are protected by a user license.

Send toDetailsAbstract :
[en] Dës Brochure soll derzou bäidroen, fir Iech d’Konzept “Aarbechtsgediechtnes” méi nozebréngen. Dir fannt an dëser Brochure Informatiounen iwwer d’Verbindung tëschent dem Aarbechtsgediechtnes an dem Léiere bei Kanner; iwwer méiglech Léierschwieregkeete vu Kanner mat Aarbechtsgediechtnesproblemer; a wéi een dës Problemer an der Klass erkenne kann an deem entgéintwierke kann. Ech beschreiwen och kuerz mäin aktuelle Fuerschungsprojet op der Universitéit Lëtzebuerg, dee sech mat den Auswierkunge vun der Méisproochegkeet op d’Aarbechtsgediechtnes beschäftegt.
Disciplines :
Education & instruction
Author, co-author :
Engel de Abreu, Pascale  ;  University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Educational Measurement and Applied Cognitive Science (EMACS)
Language :
Luxembourgish
Title :
D’Aarbechtsgediechtnes an d’Léiere bei Kanner
Publication date :
2011
Journal title :
D’Aarbechtsgediechtnes an d’Léiere bei Kanner
Available on ORBilu :
since 23 May 2013

Statistics


Number of views
160 (6 by Unilu)
Number of downloads
112 (4 by Unilu)

Bibliography


Similar publicationsContact ORBilu