Reference : D’Aarbechtsgediechtnes an d’Léiere bei Kanner
Diverse speeches and writings : Article for general public
Social & behavioral sciences, psychology : Education & instruction
http://hdl.handle.net/10993/2042
D’Aarbechtsgediechtnes an d’Léiere bei Kanner
Luxembourgish
Engel de Abreu, Pascale mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Educational Measurement and Applied Cognitive Science (EMACS)]
2011
D’Aarbechtsgediechtnes an d’Léiere bei Kanner
No
National
[en] Dës Brochure soll derzou bäidroen, fir Iech d’Konzept “Aarbechtsgediechtnes” méi nozebréngen. Dir fannt an dëser Brochure Informatiounen iwwer d’Verbindung tëschent dem Aarbechtsgediechtnes an dem Léiere bei Kanner; iwwer méiglech Léierschwieregkeete vu Kanner mat Aarbechtsgediechtnesproblemer; a wéi een dës Problemer an der Klass erkenne kann an deem entgéintwierke kann.

Ech beschreiwen och kuerz mäin aktuelle Fuerschungsprojet op der Universitéit Lëtzebuerg, dee sech mat den Auswierkunge vun der Méisproochegkeet op d’Aarbechtsgediechtnes beschäftegt.
Professionals ; General public
http://hdl.handle.net/10993/2042

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
AG_Brochure Engel-Abreut.pdfPublisher postprint508.67 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.