Statistics of „De coloribus disputandum est”: De mislukte standaardisering van kleuren-televisie in Europa

Contact ORBilu