Book published as author, translator, etc. (Books)
ReNEUAL Model Kodeksu Postpowania Administratcyjnego dla Unii Europejskiej
Hofmann, Herwig; Wierzbowski, Marek; Ziller, Jacques et al.
2015Beck, Warsaw, Poland
 

Files


Full Text
ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej - Wierzbowski Marek, Hofmann Herwig C. H. , Schneider Jens-Peter , Ziller Jacques - niePrzeczytane.pdf
Publisher postprint (184.86 kB)
Download

All documents in ORBilu are protected by a user license.

Send toDetailsKeywords :
EU law; Administrative law; Procedure
Abstract :
[pl] Jest to najlepszy spośród znanych zbiorów informacji o postępowaniu administracyjnym, w skali nie tylko państw europejskich„ Potrzeba jednolitej procedury administracyjnej dla administracji Unii Europejskiej skłoniły międzynarodową grupę prawników do stworzenia modelu kodeksu postepowania administracyjnego dla administracji UE , który może też służyć jako model kodeksu postępowania administracyjnego dla państw członkowskich. Grupa ReNEUAL (Research Network on EU Admistrative Law - Grupa Naukowo Badawcza ds. Europejskiego Prawa Administracyjnego) obejmuje profesorów z różnych uniwersytetów, z czynnym udziałem praktyków, w tym obecnych i byłych sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE, rad stanu i sądów administracyjnych państw członkowskich. W prace nad modelem kodeksu włączył się czynnie również ELI - Europejski Instytut Prawa, a niniejsze wydawnictwo wspiera Polskie Centrum Europejskiego Instytutu Prawa. Projekt uzyskał silne wsparcie za strony kolejnych ombudsmanów europejskich. Prace nad modelem Kodeksu zbiegają się z pracami podjętymi przez Parlament Europejski nad stworzeniem jednolitej procedury dla administracji UE. Prezentowana prace traktuje postępowanie administracyjnej szeroko, obejmując: wydawanie przepisów przez organy administracji, wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych, zawieranie umów przez organy administracji, wzajemną pomoc i współpracę między organami, administracyjne zrządzanie informacjami. Szerokie ujęcie procedury administracyjnej wynika z obejmowania procedurą całej podstawowej działalności administracji.
Disciplines :
European & international law
Author, co-author :
Hofmann, Herwig  ;  University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Law Research Unit
Wierzbowski, Marek;  University of Warsaw > Law
Ziller, Jacques;  University of Pavia
Schneider, Jens-Peter;  Universität Freiburg > Rechtswissenschaften
External co-authors :
yes
Language :
Polish
Title :
ReNEUAL Model Kodeksu Postpowania Administratcyjnego dla Unii Europejskiej
Publication date :
2015
Publisher :
Beck, Warsaw, Poland
Number of pages :
360
Available on ORBilu :
since 02 February 2016

Statistics


Number of views
112 (1 by Unilu)
Number of downloads
179 (1 by Unilu)

Bibliography


Similar publicationsContact ORBilu