Reference : ReNEUAL Model Kodeksu Postpowania Administratcyjnego dla Unii Europejskiej
Books : Book published as author, translator, etc.
Law, criminology & political science : European & international law
http://hdl.handle.net/10993/24129
ReNEUAL Model Kodeksu Postpowania Administratcyjnego dla Unii Europejskiej
Polish
Hofmann, Herwig mailto [University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Law Research Unit >]
Wierzbowski, Marek [University of Warsaw > Law]
Ziller, Jacques [University of Pavia]
Schneider, Jens-Peter [Universität Freiburg > Rechtswissenschaften]
2015
Beck
360
Warsaw
Poland
[en] EU law ; Administrative law ; Procedure
[pl] Jest to najlepszy spośród znanych zbiorów informacji o postępowaniu administracyjnym, w skali nie tylko państw europejskich„

Potrzeba jednolitej procedury administracyjnej dla administracji Unii Europejskiej skłoniły międzynarodową grupę prawników do stworzenia modelu kodeksu postepowania administracyjnego dla administracji UE , który może też służyć jako model kodeksu postępowania administracyjnego dla państw członkowskich.

Grupa ReNEUAL (Research Network on EU Admistrative Law - Grupa Naukowo Badawcza ds. Europejskiego Prawa Administracyjnego) obejmuje profesorów z różnych uniwersytetów, z czynnym udziałem praktyków, w tym obecnych i byłych sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE, rad stanu i sądów administracyjnych państw członkowskich.

W prace nad modelem kodeksu włączył się czynnie również ELI - Europejski Instytut Prawa, a niniejsze wydawnictwo wspiera Polskie Centrum Europejskiego Instytutu Prawa.

Projekt uzyskał silne wsparcie za strony kolejnych ombudsmanów europejskich.

Prace nad modelem Kodeksu zbiegają się z pracami podjętymi przez Parlament Europejski nad stworzeniem jednolitej procedury dla administracji UE.

Prezentowana prace traktuje postępowanie administracyjnej szeroko, obejmując: wydawanie przepisów przez organy administracji, wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych, zawieranie umów przez organy administracji, wzajemną pomoc i współpracę między organami, administracyjne zrządzanie informacjami. Szerokie ujęcie procedury administracyjnej wynika z obejmowania procedurą całej podstawowej działalności administracji.
http://hdl.handle.net/10993/24129

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej - Wierzbowski Marek, Hofmann Herwig C. H. , Schneider Jens-Peter , Ziller Jacques - niePrzeczytane.pdfPublisher postprint180.53 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.