Full Text
Peer Reviewed
See detailMiędzynarodowe i lokalne próby aktywizacji byłych żołnierzy Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii w latach 1947–1970
Venken, Machteld

in Pamiec i Sprawiedliwosc (2011), 17

Full Text
Peer Reviewed
See detailChildren, Young People, and Borders: A Multidisciplinary Outlook
Venken, Machteld; Kaisto, Virpi; Brambilla, Chiara

in Journal of Borderlands Studies (2021), 36(2),