References of "Over Taal"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detail'Anyway, the point is': hoe signaleren docenten (minder) belangrijke informatie?
Deroey, Katrien UL

in Over Taal (2014), 53(1),

De internationalisering van het hoger onderwijs gaat vaak gepaard met de invoering van het Engels als onderwijstaal. Hoe effectief het doceren en leren in deze vreemde taal verloopt staat nog niet vast ... [more ▼]

De internationalisering van het hoger onderwijs gaat vaak gepaard met de invoering van het Engels als onderwijstaal. Hoe effectief het doceren en leren in deze vreemde taal verloopt staat nog niet vast. Wél is al gebleken dat zowel docenten als studenten hierbij problemen ondervinden. Een duidelijk gestructureerd college helpt studenten bij het begrijpen en notities nemen en compenseert deels de soms minder duidelijke communicatie door de docent. Een belangrijke soort structurele aanduidingen zijn verbale signalen van het relatief belang van bepaalde punten in het collegediscours. De taalkundige studie van authentieke colleges laat ons toe na te gaan hoe dit gebeurt. [less ▲]

Detailed reference viewed: 60 (3 UL)