References of "Geotechniek"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailDe gevolgen van de restkracht bij een paalfundering
Rica, Shilton UL; Van Baars, Stefan UL

in Geotechniek (2018), Maart

Alhoewel de funderingspaal al lang in gebruik is, is de bepaling van de draagkracht nog steeds een complexe zaak. Uit een verzameling eerder gemaakte veldproeven, die in Nederland, België en Frankrijk ... [more ▼]

Alhoewel de funderingspaal al lang in gebruik is, is de bepaling van de draagkracht nog steeds een complexe zaak. Uit een verzameling eerder gemaakte veldproeven, die in Nederland, België en Frankrijk waren uitgevoerd, werd de conclusie getrokken dat het berekende puntdraagvermogen, per 2017, met 30% gereduceerd moest worden. Bij deze proeven werd verondersteld dat de spanningen op de onbelaste paal na installatie kunnen worden verwaarloosd, en daarmee ook de resulterende restkracht in de paal. Uit andere veldproeven genoemd in de wetenschappelijke literatuur, blijkt echter dat deze restkracht niet te verwaarlozen is. Numerieke berekeningen uit deze publicatie ondersteunen deze conclusie. Deze verwaarlozing leidt nu tot een te klein puntdraagvermogen, en een te groot schachtdraagvermogen. Naast het probleem van de verwaarlozing van de restkracht speelt er nog een belangrijk probleem: de gehanteerde invloedszone bij de methode Koppejan is gebaseerd op een destijds aangenomen bezwijkmechanisme, die volgens numerieke berekeningen uit deze publicatie onjuist is. Dit leidt tot nog meer onnauwkeurigheden. [less ▲]

Detailed reference viewed: 119 (9 UL)
Full Text
Peer Reviewed
See detail100 Jaar Prandtl-Wig: De draagkrachtfactoren
Van Baars, Stefan UL

in Geotechniek (2017), December

In 1920 publiseerde Prandtl een artikel over het bezwijken van een materiaal onder een strookbelasting. De bezweken grondmoot is hierbij verdeeld in drie zones, die tezamen de zogenoemde Prandtl-wig ... [more ▼]

In 1920 publiseerde Prandtl een artikel over het bezwijken van een materiaal onder een strookbelasting. De bezweken grondmoot is hierbij verdeeld in drie zones, die tezamen de zogenoemde Prandtl-wig vormen. Prandtl heeft nooit aan de funderingstechnische toepassing gedacht, maar geotechnici vertalen deze oplossing nu als een analytische oplossing voor de draagkracht van de grond onder een strookfundering. Deze oplossing is uitgebreid door Reissner met een bovenbelasting naast de funderingsstrook en door Keverling Buisman en Terzaghi voor het grondgewicht. Terzaghi schreef dit als eerste met drie gescheiden draagkrachtfactoren en Meyerhof als eerste met “inclinatie-” en “shape” factoren, voor de drie afzonderlijke draagkrachtcomponenten; cohesie, bovenbelasting en het grondgewicht. Deze schrijfwijze werd later door Brinch Hansen overgenomen. In dit artikel zijn een groot aantal numerieke berekeningen gemaakt om het bezwijkmechanisme van de Prandtl-wig en de bijbehorende draagkrachtfactoren te controleren. Het blijkt dat het Prandtl-wig bezwijkmechanisme juist is, maar niet in alle gevallen. Ook blijkt dat de analytische oplossingen voor de draagkrachtfactoren die tegenwoordig worden gebruikt, alleen juist zijn voor grond met een onrealistisch hoge dilatantiehoek. [less ▲]

Detailed reference viewed: 1078 (3 UL)
Full Text
Peer Reviewed
See detailTriaxiaalproeven op Limburgse mergel leveren verassende resultaten
Pytlik, Robert Stanislaw UL; Van Baars, Stefan UL

in Geotechniek (2015), 3(19), 10-13

De civiele werken van de A2-tunnel in Maastricht zijn onlangs voltooid. Tijdens de bouw werd de Limburgse mergel in de bouwput als een stijve, stevige grondlaag beoordeeld, terwijl het na het verwijderen ... [more ▼]

De civiele werken van de A2-tunnel in Maastricht zijn onlangs voltooid. Tijdens de bouw werd de Limburgse mergel in de bouwput als een stijve, stevige grondlaag beoordeeld, terwijl het na het verwijderen als een cohesieloos zand werd aangezien. Om het sterktegedrag van deze mergel beter te begrijpen is door de Universiteit van Luxemburg aanvullend onderzoek gedaan. Uit triaxiaalproeven blijkt verrassenderwijze dat de sterkteparameters van verkruimelde mergel weinig afwijken van intacte mergel. De toplaag van de mergel heeft een zeer kleine cohesie en een grote hoek van inwendige wrijving. Alhoewel hierdoor de mergel onder druk zeer sterk is, is de mergel vrijwel niet in staat om trek op te nemen. [less ▲]

Detailed reference viewed: 160 (10 UL)
Full Text
Peer Reviewed
See detailDe Luxemburgse bodem en de zwakke Rhät klei
Van Baars, Stefan UL; Becker, Rolf; Bautista, Miguel

in Geotechniek (2013)

Luxemburg kent zeer interessante, zwakke en problematische bodemsoorten zoals de zwellende gips, de gelaagde schist van Wiltz en vooral de zwakke Keuper-Rhät-klei. Die laatste komt als een dun laagje in ... [more ▼]

Luxemburg kent zeer interessante, zwakke en problematische bodemsoorten zoals de zwellende gips, de gelaagde schist van Wiltz en vooral de zwakke Keuper-Rhät-klei. Die laatste komt als een dun laagje in een groot deel van het land aan de oppervlakte. Ongeveer 2/3de deel van alle grondafschuivingen spelen zich hier af. Vandaar dat besloten is om de Rhät-klei te onderzoeken. Uit triaxiaalproeven die in het geotechnisch laboratorium van de Universiteit van Luxemburg gedaan zijn, blijkt dat deze klei een zeer kleine hoek van inwendige wrijving heeft en daardoor tot de zwakste kleien ter wereld gerekend mag worden. [less ▲]

Detailed reference viewed: 80 (1 UL)
Full Text
Peer Reviewed
See detailTrillingen tijdens het boren van de Hubertustunnel
Van Baars, Stefan UL; Vink, J.W.

in Geotechniek (2009)

Tijdens het boren van de Hubertustunnel in Den Haag zijn geen schadelijke trillingen opgetreden, maar wel onverwachte hinderlijke trillingen. Bij het boorproces in bijvoorbeeld rotsformaties zijn ... [more ▼]

Tijdens het boren van de Hubertustunnel in Den Haag zijn geen schadelijke trillingen opgetreden, maar wel onverwachte hinderlijke trillingen. Bij het boorproces in bijvoorbeeld rotsformaties zijn dergelijke trillingen bekend, maar men had dit niet verwacht in het hier aanwezige strandzand. Uit analyse van de gemeten trillingen blijkt dat de trillingen voornamelijk zijn ontstaan door de stroeve voortgang van de TBM in het zand ten gevolge van het stick-slip effect. Het vooruit schokken van de TBM veroorzaakt hoofdzakelijk trillingen in boorrichting: schuifgolven langs de wand en drukgolven aan het boorfront. [less ▲]

Detailed reference viewed: 73 (0 UL)