References of "Bezpečnostní teorie a praxe"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailVolebné násilie v priestore krajín postkomunistickej Európy. Mapovanie vzorcov na základe dát z projektu NELDA
Mochtak, Michal UL

in Bezpečnostní teorie a praxe (2015), 16(1), 110-124

Detailed reference viewed: 49 (4 UL)