References of "Norsk Pedagogisk Tidskrift"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailÅ snakke 'pedagogikk' til 'education': Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i studiet av pedagogikk.
Biesta, Gert UL

in Norsk Pedagogisk Tidskrift (2013), 97(3), 172-184

I lys av internasjonaliseringen av den anglo-amerikanske konstruksjonen av feltet «education», presenterer og diskuterer artikkelen problemet med konseptuell hegemoni i pedagogisk forskning. Ved å drøfte ... [more ▼]

I lys av internasjonaliseringen av den anglo-amerikanske konstruksjonen av feltet «education», presenterer og diskuterer artikkelen problemet med konseptuell hegemoni i pedagogisk forskning. Ved å drøfte forskjellen mellom den engelskspråklige konstruksjonen «education» og den tyskspråklige konstruksjonen «Pädagogik», viser artikkelen hvordan en monokulturell tilnærming til pedagogikk – ved å ødelegge viktige og levedyktige alternativer – står i fare for å gjøre feltet meget sårbart. I forsøket på å gjøre distinksjonen mellom de to konstruksjonene tydelig, er det i oversettelsen av artikkelen systematisk benyttet begrepet «education» og kombinasjoner med «education» i tilknytning til den anglo-amerikanske konstruksjonen. «Pädagogik» og tyskspråklige begrep er brukt i tilknytning til den kontinentale konstruksjonen. Ellers er begrepene «pedagogikk» og «pedagogisk» brukt. [less ▲]

Detailed reference viewed: 383 (1 UL)