References of "Förvaltningsrättslig tidskrift"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailKonsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige
Östlund, Allison UL; Hallberg, Jonas

in Förvaltningsrättslig tidskrift (2013), 4(2013), 457-478

Detailed reference viewed: 162 (3 UL)