References of "Biesta, Gert 50000783"
     in
Bookmark and Share    
See detailTussen isolement en verbondenheid. Bij wijze van inleiding
Levering, B.; Biesta, Gert UL; Weijers, I.

in Levering, B.; Biesta, Gert; Weijers, I. (Eds.) Thema's uit de wijsgerige en historische pedagogiek (1998)

Detailed reference viewed: 44 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailGezin en moraal
Doornenbal,J.; Biesta, Gert UL; Heyting,G.F.

in Comenius (1997), 17(4), 275-324

Detailed reference viewed: 66 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailDe toekomst van de historische pedagogiek
Bakker,P.C.M.; Selten,P.J.H; Biesta, Gert UL

in Comenius (1997), 17(3), 195-244

Detailed reference viewed: 51 (0 UL)
See detailGezin en moraal: Gezinsopvoeding als het morele fundament van de samenleving?
Doornenbal, J.; Heyting, G. F.; Biesta, Gert UL

in Comenius (1997), 17(4), 275-280

Detailed reference viewed: 44 (0 UL)
See detailBespreking van R.V. Arcilla, For the Love of Perfection.
Biesta, Gert UL

in Comenius (1997), 17(2), 168-171

Detailed reference viewed: 47 (0 UL)
See detailDe toekomst van de historische pedagogiek.
Selten, P. J. H.; Bakker, P. C. M.; Biesta, Gert UL

in Comenius (1997), 17(3), 195-199

Detailed reference viewed: 67 (0 UL)
See detailA Return to the Dewey-Russell Opposition.
Biesta, Gert UL

in [Review Essay] Culture & Psychology (1997), 3(1), 99-105

Detailed reference viewed: 91 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailOnmogelijke opvoeding. Kanttekeningen bij de pedagogische overdrachtsmetafoor.
Biesta, Gert UL

in Comenius (1997), 17(4), 312-324

Detailed reference viewed: 61 (0 UL)
See detailDe pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving.
Biesta, Gert UL

in Opvoeden, een vrouwenzaak alleen? (1997)

Detailed reference viewed: 70 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailEducation, not initiation.
Biesta, Gert UL

in Margonis, F (Ed.) Philosophy of Education 1996 (1997)

Detailed reference viewed: 80 (0 UL)
See detailProvisional utopias in a postcolonial world: An interview with Peter McLaren.
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in McLaren, P. (Ed.) Revolutionary Multiculturalism. Pedagogies of Dissent for the New Millenium. (1997)

Detailed reference viewed: 120 (0 UL)
See detailReview of R.V. Arcilla, For the Love of Perfection.
Biesta, Gert UL

in Interchange (1997), 28(1), 85-88

Detailed reference viewed: 51 (0 UL)
See detailReview article of John E. Tiles, John Dewey.
Biesta, Gert UL

in Studies in Philosophy and Education (1996), 15

Detailed reference viewed: 75 (1 UL)
Peer Reviewed
See detailEducation/Communication: The two faces of communicative pedagogy.
Biesta, Gert UL

in Neiman, A (Ed.) Philosophy of Education 1995 (1996)

Detailed reference viewed: 394 (0 UL)
See detailBespreking van Max Velthuis, Kikker is verliefd.
Biesta, Gert UL

in Comenius (1996), 16

Detailed reference viewed: 65 (0 UL)
See detailPedagogisch wetenschapsonderzoek en het kinderopvangdebat: de bruikbaarheid van het Harbers-model
van der Kuur, R.; Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Bakker, N.; Schreuder, P. (Eds.) Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs. (1996)

Detailed reference viewed: 43 (0 UL)
See detailBespreking van S. Roegholt. Meerperspectivisch Onderwijs.
Biesta, Gert UL

in Comenius (1996), 16

Detailed reference viewed: 58 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailDewey in Europe: A Case-Study on the International Dimensions of the Turn-of-the-Century Educational Reform.
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in American Journal of Education (1996), 105(1), 1-26

Detailed reference viewed: 114 (0 UL)
See detailDie Pädagogik des Fin de Siècle - een impressie
Biesta, Gert UL

in Nieuwsbrief BNVGOO (1995), 4

Detailed reference viewed: 59 (0 UL)
See detailIdentiteit, cultuur en opvoeding. Impressies van het vierde congres van het International Network of Philosophers of Education
Biesta, Gert UL

in Pedagogisch Tijdschrift: Forum voor Opvoedkunde (1995), 20(1), 57-64

Detailed reference viewed: 51 (1 UL)