References of "Verkuyl, H.S."
     in
Bookmark and Share    
See detailAfsluiting
Biesta, Gert UL; Korthagen, F.A.J.; Verkuyl, H.S

in Biesta, Gert; Korthagen, F.A.J.; Verkuyl, H.S (Eds.) Pedagogisch bekeken. De rol van pedagogische idealen in de onderwijspraktik (2002)

Detailed reference viewed: 37 (0 UL)
See detailWoorden en daden:Het pedagogisch analyseschema
Biesta, Gert UL; Verkuyl, H.S.

in Biesta, Gert; Korthagen, F.A.J.; Verkuyl, H.S. (Eds.) Pedagogisch bekeken. De rol van pedagogische idealen in de onderwijspraktik (2002)

Detailed reference viewed: 112 (0 UL)