References of "Miedema, S."
     in
Bookmark and Share    
See detailPedagogisch wetenschapsonderzoek en het kinderopvangdebat: de bruikbaarheid van het Harbers-model
van der Kuur, R.; Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Bakker, N.; Schreuder, P. (Eds.) Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs. (1996)

Detailed reference viewed: 41 (0 UL)
See detailProvisional Utopias in a Post-Colonial World. Een interview met Peter McLaren.
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Comenius (1995), 15(3), 335-347

Detailed reference viewed: 57 (0 UL)
See detailDe pedagogisering van het onderwijs als nationale zorg
Miedema, S.; Biesta, Gert UL; Van der Kuur, R.

in Dietvorst, C. J. J. E.; Verhage, J. P. (Eds.) De pedagogiek terug naar de school. (1995)

Detailed reference viewed: 107 (0 UL)
See detailThe Imagination of a Radical Democracy. Een interview met Henry Giroux.
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in Comenius (1995), 15(2), 194-205

Detailed reference viewed: 57 (1 UL)
See detailFrom methodology to politics
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Miedema, S.; Biesta, G. J. J.; Boog, B. (Eds.) et al The Politics of Human Science. (1994)

Detailed reference viewed: 41 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailConstructivism and Pragmatism. How to solve the problematic relation between methodology and epistemology in the debate about replication
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in R. van der Veer; van IJzendoorn, M. H.; Valsiner, J. (Eds.) Reconstructing the Mind. (1994)

Detailed reference viewed: 73 (0 UL)
See detailPragmatistische Pedagogiek
Biesta, Gert UL; Miedema, S.; Berding, J. W. A.

in Miedema, S. (Ed.) Pedagogiek in Meervoud. Vierde druk. (1994)

Detailed reference viewed: 83 (0 UL)
See detailThe Politics of Human Science
Miedema, S.; Biesta, Gert UL; Boog, B. et al

Book published by VUBPress (1994)

Detailed reference viewed: 48 (0 UL)
See detailLangeveld and Dewey on Pedagogy: A Comparison
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in Reflections on Pedagogy and Method. Vol. III. Proceedings of the Third International Invitational Pedagogy Conference, Victoria B.C., May 31-June 4, 1992. (1993)

Detailed reference viewed: 50 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailFeiten en waarden in de ontwikkeling van de Nederlandse academische pedagogiek. Een opmaat voor pedagogisch wetenschapsonderzoek.
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Pedagogisch Tijdschrift: Forum voor Opvoedkunde (1992), 17

Detailed reference viewed: 75 (1 UL)
See detailTheoretische Pedagogiek (De AERA Annual Meeting: Chicago 1991)
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in Pedagogische Studiën: Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde (1992), 68

Detailed reference viewed: 47 (1 UL)
See detailTheoretische Pedagogiek (De AERA Annual Meeting: Chicago 1991).
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in Pedagogische Studiën: Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde (1991), 68

Detailed reference viewed: 54 (1 UL)
See detailOutlines of a Democratic and Community Based Critical-Pragmatic Methodology: On the way to relevant pedagogical inquiry
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in Evans, R.; Winning, A.; van Manen, M. (Eds.) Reflections on Pedagogy and Method. (1991)

Detailed reference viewed: 32 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailWetenschapspedagogiek. Over de pedagogische bijdrage aan het wetenschapstheoretisch debat.
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Comenius (1991), 11(1), 20-36

Detailed reference viewed: 35 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailTransactie, ervaring en kennen: Het cultureel-naturalisme van John Dewey
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Pennings, A.; A. van der Leij; Meeus, W. (Eds.) et al Bijdragen aan Pedagogisch Onderzoek 1990. (1991)

Detailed reference viewed: 52 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailJohn Dewey's reconstruction of the reflex-arc concept and its relevance for Bowlby's attachment theory
Biesta, Gert UL; Miedema, S.; Van IJzendoorn, M. H.

in Baker, W. J.; Hyland, M. E.; van Hezewijk, R. (Eds.) et al Recent Trends in Theoretical Psychology., 2 (1990)

Detailed reference viewed: 136 (0 UL)
Peer Reviewed
See detailPedagogy of Science: The Contribution of Pedagogy to the Philosophy of Science.
Biesta, Gert UL; Miedema, S.

in Phenomenology and Pedagogy (1990), 8

Detailed reference viewed: 112 (0 UL)
See detailBalans voor de toekomst. Impressies van het 12e congres van de Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft te Bielefeld, 19-21 maart 1990.
Miedema, S.; Biesta, Gert UL

in Pedagogisch Tijdschrift: Forum voor Opvoedkunde (1990), 15(4), 233-239

Detailed reference viewed: 49 (1 UL)