References of "Verkuyl, H. S."
     in
Bookmark and Share    
See detailPedagogisch bekeken. De rol van pedagogische idealen in de onderwijspraktijk
Biesta, Gert UL; Korthagen, F. A. J.; Verkuyl, H. S.

Book published by Nelissen (2002)

Detailed reference viewed: 107 (0 UL)