References of "Hallberg, Jonas"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailBörjan på slutet för skiljeförfaranden i internationella investeringsskyddsavtal? EU-domstolens avgörande i Achmea
Hallberg, Jonas; Östlund, Allison Britt UL

in Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet (2018), 4

Detailed reference viewed: 36 (3 UL)
Full Text
Peer Reviewed
See detailKonsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige
Östlund, Allison UL; Hallberg, Jonas

in Förvaltningsrättslig tidskrift (2013), 4(2013), 457-478

Detailed reference viewed: 108 (3 UL)