References of "Östlund, Allison 50002794"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailKonsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige
Östlund, Allison UL; Hallberg, Jonas

in Förvaltningsrättslig tidskrift (2013), 4(2013), 457-478

Detailed reference viewed: 108 (3 UL)
See detailCoding observations of the Member States and judgements of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008
Naurin, Daniel; Cramér, Per; Larsson, Olof et al

E-print/Working paper (2013)

Detailed reference viewed: 44 (6 UL)
See detailProcessramen i psykiatrimål – En kommentar till RÅ 2010 ref. 105
Östlund, Allison UL

in Vahlne Westerhäll, Lotta (Ed.) Tvångsvård och psykisk ohälsa (2012)

Detailed reference viewed: 235 (4 UL)